ستاره ,عاشقانه ,داده بودم ,هشدار داده ,فرخی‌ نژاد ,ستاره فرخی‌

شعر عاشقانه با نام «هشدار» از ستاره فرخی‌ نژاد

دسته بندی:عاشقانه

به تو هشدار داده بودم..
به تو از
سماجتِ لزجِ خاطرات..
که میچسبد
که رها نمیکند
که ویران میکند
و
میسوزاند استخوان را....
به تو هشدار داده بودم..


فرار هم کنی
به جزیره ای
دور افتاده هم که بروی،
آسمان
درگیرت میکند،

ستاره اسیرت...

مهتاب را چه میکنی؟؟

امان از باران ،امان از باران

از آسمان که نمیشود گریخت،
می شود؟؟؟

منبع اصلی مطلب : اشعار ستاره فرخی نژاد
برچسب ها : ستاره ,عاشقانه ,داده بودم ,هشدار داده ,فرخی‌ نژاد ,ستاره فرخی‌
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : شعر عاشقانه با نام «هشدار» از ستاره فرخی‌ نژاد